Welcome To SchoolPro

Next

Welcome To SchoolPro


SchoolPro Primary એક શાળાકીય સોફટવેર છે જે શાળાકીય દફતરને કમ્પ્યૂટરાઇઝ્ડ બનાવે છે.આ સોફ્ટવેર આપનો કિંમતી સમય બચાવશે અને વહીવટીકાર્યને એકદમ સરળ બનાવશે. સંપૂર્ણ ગુજરાતી ભાષામાં સોફ્ટવેર તૈયાર કરેલ હોવાથી તેનો વપરાશ અત્યંત સરળ છે.


SchoolPro Primary શું છે?

SchoolPro Primary ની મુખ્ય સવલતો

SchoolPro Primary ની મુખ્ય વિશેષતા

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily