Suvidhao

Parent Previous Next

સવલતો

આ સોફ્ટવેર દ્વારા આપને નીચે જેવી સવલતો પ્રાપ્ત થશે.

શાળા માહિતી મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલમાં શાળાની સામાન્ય માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે.

વયપત્રક મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલમાં વયપત્રકની તમામ માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકાય છે. આ મોડ્યૂલમાં ડેટા એન્ટ્રી કરવી સરળ છે. ત્યારબાદ જ્યારે પણ માહિતીની જરૂર હોય ત્યારે સરળતાથી માહિતી શોધી શકાય છે. જન્મતારીખનું પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્રની પ્રિન્ટ કાઢી શકાય છે.

વિદ્યાર્થી પ્રોફાઇલ મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલ દ્વારા હાલના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓની માહિતી સંગ્રહી શકશો. આ યાદી અન્ય મોડ્યૂલમાં ચાલુ નામ ઉમેરવા માટે ઉપયોગી થશે. વિદ્યાર્થીની પ્રોફાઇલ પ્રિન્ટ કરી શકશો.

પ્રમાણપત્ર જાવક મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલમાં જન્મતારીખનું પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્રની જાવક માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે. જેથી આપમાં માસમાં શાળા છોડી ગયેલની યાદી, ફીનો હિસાબ વગેરે મેળવી શકશો.

શિક્ષક પ્રોફાઇલ મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલમાં શાળાના શિક્ષકોની માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે. શિક્ષકની પ્રોફાઇલ, શિક્ષકોની યાદી જેવી માહિતી પ્રાપત કરી શકશો.

માસિકપત્રક મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલમાં શાળાના માસિકપત્રકની વિગતોનો સંગ્રહ કરી શકાય છે અને પ્રિન્ટ કરી શકાય છે.

ફાઇલ મેનેજર મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલની મદદથી આપ શાળાના તમામ રેકર્ડને મેનેજ કરી શકશો. રોજ બરોજના પત્રકો અને ફાઇલની આવક-જાવકની એન્ટ્રી કરી દો. જ્યારે માહિતીની જરૂર પડે ત્યારે તરત જ પત્રક કે ફાઇલનું સ્થાન મળી જશે. વર્ષો જૂની માહિતી સરળતાથી અને ખૂબ જ ઝડપથી શોધી શકાશે. જેથી આપના સમયની બચત થશે. આ સાથે આવક અને જાવક રજીસ્ટર પણ નિભાવી શકશો.

દૈનિક હાજરી મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલમાં વિદ્યાર્થીઓની દૈનિક હાજરીના આંકડાનો સંગ્રહ થાય છે. જેના પરથી હાજરીનું વિશ્લેષણ અને સરાસરી જેવી માહિતી મેળવી શકાય છે.

શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલ દ્વારા શિષ્યવૃત્તિ તથા ગણવેશ સહાય માટે દરખાસ્ત તૈયાર કરી શકશો. તેમજ પહોંચ પ્રિન્ટ કરી શકશો. વાર્ષિક શિષ્યવૃત્તિની તારીજ મેળવી શકશો.

પગારબીલ મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલ દ્વારા શિક્ષકોના પગારની માહિતી સંગ્રહ કરી શકાશે. પગારબીલ પ્રિન્ટ કરી શકશો. આ તમામ આંકડાને આધારે શિક્ષકની સેલરીબુક તૈયાર થશે. જેના દ્વારા પગાર સ્લીપ, વાર્ષિક આવકની વિગતો મેળવી શકાશે

રોજમેળ અને ખાતાવહી મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલ દ્વારા શાળાના વહીવટી હિસાબો મેનેજ કરી શકશો. શાળાની આવક અને ખર્ચની વિગતો ભરો. આ વિગતોને આધારે રોજમેળ તથા ખાતાવહી પ્રિન્ટ કકરી શકશો.

બીલ રજીસ્ટર મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલમાં બીલ કે વાઉચરની નોંધ કરી શકશો.

ચેક ઇસ્યુ રજીસ્ટર મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલમાં શાળા દ્વારા ઇસ્યુ કરાયેલ ચેકની નોંધ કરી શકશો

ગ્રાન્ટ રજીસ્ટર મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલમાં શાળામાં આવતી ગ્રાન્ટની વિગતોની નોંધ કરી શકશો

સ્ટોક રજીસ્ટર મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલમાં શાળામાં ચીજવસ્તુના સ્ટોકની નોંધ કરી શકશો

ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર મોડ્યૂલ - આ મોડ્યૂલ દ્વારા શાળાનું ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર નિભાવી શકશો. સામાનની વિગતો આ મોડ્યૂલમાં નોંધો. કેટેગરી પંમાણે ડેડસ્ટોક રજીસ્ટરની પ્રિન્ટ કરી શકશો.

વિદ્યાર્થી હાજરીપત્રક - આ મોડ્યૂલ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના હાજરીપત્રક બનાવી શકશો. દૈનિક હાજરી નોંધી પત્રક પ્રિન્ટ કરી શકશો.

OMR શીટ રીડર - આ ટૂલ દ્વારા OMR શીટ ચેક કરી મૂલ્યાંકન કરી શકાશે. વિદ્યાર્થીનું સતત અને સર્વગ્રાહી મૂલ્યાંકન OMR સિસ્ટમ વડે ખૂબ જ ઝડપથી થઇ શકશે.

ઓળખકાર્ડ મોડ્યૂલ – આ મોડ્યૂલ દ્વારા આપ વિદ્યાર્થીના ઓળખકાર્ડની ઇમેઝ તૈયાર કરી શકો છો. આપની મનગમતી ડિઝાઇન અથવા આપેલી ડિઝાઇન પસંદ કરી વિદ્યાર્થીઓની યાદી સિલેક્ટ કરી ઓળખકાર્ડની ઇમેઝ તૈયાર કરી શકાય છે.

પરિણામપત્રક(ધો – 1 થી 8) મોડ્યૂલ – વિદ્યાર્થીના પરિણામપત્રકો તૈયાર કરી શકશો. પરિક્ષાના ગુણ નોંધો અને પરિણામપત્રક તથા વિદ્યાર્થી પ્રગતિપત્રક પ્રિન્ટ કરો.

પુસ્તક રજીસ્ટર અને પુસ્તક ઇસ્યુ રજીસ્ટર - મોડ્યૂલ દ્વારા આપની શાળાના પુસ્તકાલયને મેનેજ કરી શકશો. પુસ્તક રજીસ્ટરમાં તમામ પુસ્તકોની માહિતી ઉમેરો. વિદ્યાર્થીઓની પુસ્તક ઇસ્યુ કરતી વખતે તથા પરત લેતી વખતે પુસ્તક ઇસ્યુ રજીસ્ટરમાં એન્ટ્રી નોંધો.

મેલ-મર્જ સ્ટુડન્ટ– આ ટૂલ દ્વારા આપ વિદ્યાર્થી જોગ પત્રો લખી શકો છો. આ એક વર્ડ પ્રોસેસર છે જેની સાથે વિદ્યાર્થીની યાદી આપેલ છે, જેને આપ આપના લખાણમાં મર્જ કરી શકો છો.

મેલ-મર્જ ટીચર- આ ટૂલ દ્વારા આપ શિક્ષક જોગ પત્રો લખી શકો છો. આ એક વર્ડ પ્રોસેસર છે જેની સાથે શિક્ષકની યાદી આપેલ છે, જેને આપ આપના લખાણમાં મર્જ કરી શકો છો.

રજીસ્ટર સંખ્યા મોડયૂલ - આ ટૂલ શાળાની જાતવાર રજીસ્ટર સંખ્યા પ્રદર્શિત કરે છે.

આજનો દીપક – આ ટૂલ શાળના બાળકોના જન્મદીનની માહિતી આપે છે. અહિં આપ કોઇપણ દિવસ કે માસમાં આવતા જન્મદીનની માહિતી મેળવી શકશો.


આ પણ જાણો.....

SchoolPro Primary શું છે?

SchoolPro Primary ની મુખ્ય વિશેષતા

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor